Main » Articles » Islam i Zena

Prava žene

U Kur’anu stoji: "I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju." (Kur'an, 30:21 ) .
Iz gore navedenog vidimo da brak u islamu nije samo fizička i emotivna potreba, nego je u stvari znak od Allaha! Ovo je veza obostranih prava i dužnosti osnovana na odredbama od Allaha swt. Allah je stvorio muškarce i žene sa svojim nadopunjavajućim prirodama i u Kur'anu On je dostavio sistem zakona koji podržavaju harmoničnu interakciju između oba spola.
"...One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća"  (Kur'an, 2:187 )
Odjeća pruža fizičku zaštitu i pokriva ljepotu ali i mane tijela. Isto tako, na supružnika se gleda na ovaj način. Oboje štite jedno drugo i kriju mane i nadopunjavaju karakteristike supružnika.
Da bi održavale ljubav i sigurnost koja dolazi s brakom, muslimanke imaju razna prava. Prvo pravo žene je da dobije mehr, poklon od muža koji je dio bračnog ugovora i koji je neophodan za legalnu validnost braka.

Drugo pravo žene je pravo na uzdržavanje. Bez obzira na to koliko bogat bio muž, on je dužan da joj obezbjedi hranu, mjesto stanovanja i odjeću. Međutim, muž nije dužan da troši iznad svojih mogućnosti i njegova žena ne smije da ima bezrazložne prohtjeva. U Kuranu stoji:
"Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici-prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao, Allah će sigurno, poslije tegobe slast dati.”( Kur'an, 65:7 ) .
Allah nam govori da su muškarci skrbnici nad ženama i da je njihovo pravo vođstvo u porodici. Njegova je odgovornost da bude poslušan Allahu u tom pravu s kojim ga je Allah zadužio, a isto tako da bude vođa u poslušnosti Allahu svoje porodice.
Ženino pravo se takođe pruža iznad materijalnih potreba. Ona ima pravo na lijep odnos prema njoj. Poslanik alejhi selam je rekao:”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” Allah nam kaže da je stvorio supružnike da bi između njih postojala ljubav, milost i smiraj. I muškarci I žene imaju potrebu za sudrugom, seksualne potrebe a brak je tu da upotpuni sve te potrebe.

Dužnosti žene

Sa pravima dolaze i dužnosti. Iz tog razloga žena ima određene dužnosti spram svog muža. U Kur'anu stoji:
"Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti.” (Kur'an, 4:34 ) .
Žena treba da čuva tajne svog muža i da zaštiti privatnost njihovog braka. Stvari koje se tiču intimnog života i njegove mane koje mogu da ukaljaju njegovu čast ne smiju biti odavane sa ženine strane, ali isto tako i muž je dužan da poštuje ovo isto pravo koje važi i za njega.
Žena takođe mora da pazi muževu imovinu. Ona mora da pazi kuću i imetak, najbolje kako umije od krađe ili štete. Ona ne smije da pusti u kuću nikoga koga njen muž ne voli i nesmije da pravi troškove za koje zna da njen muž ne voli.

Muslimanka mora da sarađuje s mužem i da kordiniraju stvari zajedno. Međutim, nema saradnje s čovjekom koji je neposlušan Allahu. Ona ne treba da udovoljava njegovim zahtjevima, ako on želi da ona uradi nešto nedozvoljeno. Muž ne treba da iskorištava svoju suprugu, i mora da bude obziran prema svojoj ženi i njenim potrebama i sreći.

Zaključak: 

U Kuranu stoji: "Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo dap o svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne poslusa, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.” (Kur'an, 33:36 ) .
Muslimankama je njihova uloga dodjeljena prije 1400 godina, a koju mnoge žene međutim ni dan danas ne uživaju, pa čak ni na zapadu. Ovo su naredbe od Allaha i one su osmišljene da održavaju ravnotežu u društvu. Islam je potpuni način života.Izvor: Muslimanka.net(Prenosi: Namik.G)
Category: Islam i Zena | Added by: Harun (2011-09-28)
Views: 410
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar