Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Dvije su vrste ljudi stanovnika vatre koje ja nisam vidio. Jedna vrsta je skupina koja će nositi bičeve u obliku kravljih repova i njima udarati ljude i gole žene koje će se natjecati u slavi, iskrivljene, nagete, a njihove glave su kao krive grbe deva, neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, iako se njegov miris osjeti do te i te udaljenosti. (MUSLIM)

       
Oholost (kibr na arapskom) je stanje u koje čovjek dolazi kada se smatra boljim i superiornijim od drugih. Ova negativna ljudska osobina je uzrok nesloge i mržnje u zajednici. U časnom Kur'anu mnogi ajeti govore o sudbini oholih:

"Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio." Nikada! Dolazile su pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio." ... A zar u džehennemu neće biti prebivalište oholih!? (K.39:58,59,60)

I reći će se: Ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti." Grozna li prebivališta za ohole." (K. 39:72)

U jednom hadisu stoji: "U Džehennemu postoji dolina imena Sakar u kojoj će prebivati oholi. Njena žega je veća od čitave džehennemske vatre."

Drugi hadis kaže: "Oholi će biti smanjen i po njemu će gazati svi ljudi sve dok se obračun na Sudnjem danu ne završi"

Uznositost je samo za Allaha, s.v.t., jer On u časnom Kur'anu kaže: "Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je S ... Pročitajte više »


Definicija
Post je uzdržavanje (imsak) od svega što ga kvari {npr. jelo, piće, pušenje, spolno općenje i si.) u vremenu od pojave zore do zalaska sunca dana koji se posti. To je stroga obaveza propisana l potvrđena Kur'anom, Poslanikovim a.s., sunnetom i idžmaom.

U suri EI-Bekere, u 183 i 185 a ... Pročitajte više »

namaz6Zahvala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova, lijepa završnica pripada bogobojaznima, neka je selam i salevat na pečata svih vjerovjesnika i poslanika našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim.

... Pročitajte više »


Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!

1 2 3 4 5 6 »

ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar