Main » 2010 » November » 16 » Propis o kurbanu
0:12 AM
Propis o kurbanu

PROPIS KURBANA

Zaklati kurban je sunne-vadžibe za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti. Klanje kurbana je propisano riječima Uzvišenog: "...Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!" (El-Kevser,2.) i riječima Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: ''Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram-namaza, neka ga ponovo zakolje!'' (Muttefekun alejhi)


O Kurbanu

O njemu ćemo govoriti sa dva aspekta:
1. Definicija kurbana

Kurban je ovca koja se ujutro na Kurban-bajram kolje u cilju sticanja Allahove s.v.t. bliskosti i naklonosti.
2. Propisanost kurbana

Zaklati kurban je sunne-vadžibe za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti. Klanje kurbana je propisano riječima Uzvišenog: ...Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji! (El-Kevser,2.) i riječima Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: ''Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram-namaza, neka ga ponovo zakolje!'' (Muttefekun alejhi)

Od Ejjuba Ensarije,radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: ''U doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane." (Tirmizi kaže da je sahih)
3. Vrijednost klanja kurbana

Klanje kurbana ima svoju veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: ''Čovjek na Kurban-bajram ne može ništa draže Allahu s.v.t. uraditi, nego što je pustiti krv (kurbana). Ona (tj. zaklana životinja) će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne prije do Allaha s.v.t. nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu!'' (Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi. Tirmizi ga ocjenjuje kao hasen-garib.)

- Upitan: ''Šta su ovi kurbani?'' – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: ''Sunnet vašeg oca Ibrahima.'' Upitan: ''A šta mi od njih imamo?'' -odgovorio je: ''Za svaku njihovu dlaku po jedan sevab.'' Upitan: ''A šta je sa runom?'' - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: ''Za svaku dlaku runa po jedan sevab.'' (Ibn Madže i Tirmizi kažu da je hasen)
4. Smisao klanja kurbana
 
Smisao kljanja kurbana, između ostalog, se ogleda i u sljedećem:

a) Što se kroz klanje kurbana postiže Allahova bliskost i naklonost. U tom smislu su i riječi Uzvišenog: "...Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!" (El-Kevser, 2)

Reci: ''Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika ...'' (El-En'am,162-163)

Pod obredima se ovdje misli na klanje kurbana kao čin postizanja Allahove bliskosti i naklonosti. Oživljavanju sunneta vođe pravovjernih, Allahova prisnog prijatelja i poslanika, Ibrahima, a.s., kome je (u snu) Allah naredio da, kao kurban, žrtvuje svog sina Ismaila, a.s., potom mu ga (kada ga je pošao žrtvovati), zamijenio (po meleku poslanim) ovnom. U tom su smislu i riječi i Uzvišenog:

"... i kurbanom velikim ga iskupismo." (Es-Saffat, 107)

b) Svojevrsno priuštenje izobilja mesa na bajram, kako za čeljad tako i za siromahe.

c) Svojevrsan vid zahvale Allahu Uzvišenom na Njegovim blagodatima datim čovjeku u stoci. U tom su smislu i riječi Uzvišenog:

"...jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša." (El-Hadždž, 36-37)
5. Propisi vezani za kurban
Starost kurbana

Da bi se bravče moglo zaklati u kurban treba da bude staro blizu godinu dana. Za kozu važi pravilo da je napunila godinu i ušla u drugu, za devu da je napunila četiri godine i ušla u petu, a za goveče da je napunilo dvije godine i ušlo u treću. U tom su smislu i Poslanikove sallallahu alejhi we sellem riječi:

''U kurban koljite samo odrasle (zrele) životinje, osim ako vam je takvu teško naći. U tom slučaju, možete zaklati i jednogodišnje bravče. June od dvije godine se računa odraslim govečetom.'' (Muslim)
Zdravlje i fizička ispravnost kurbana

U kurban se može zaklati samo ona životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana. To znači da životinja namijenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga, i uha iz korijena, bolesna niti previše mršava. U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi:

''Kurban ne smije biti: izrazito ćorav, izrazito bolestan, izrazito hrom ni izrazito mršav, toliko da se na kostima ne može napipati meso.'' (Muslim)
 
Najbolja životinja za kurban
 
U kurban je najbolje zaklati neutučena rogata ovna, bijele dlake sa mrkim prugama oko očiju i po nogama. Ovo zato što je, kako prenosi Aiša, radijAllahu anha, takvog ovna najviše volio i u kurban klao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem. Ona kaže:

''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, je najviše volio u kurban zaklati rogata ovna, mrka ispod trbuha, mrkih nogu i garava oko očiju.'' (Tirmizi kaže da je sahih)
Vrijeme klanja kurbana

Vrijeme klanja kurbana nastupa ujutro, poslije klanjanja bajram-namaza. Otuda kurban zaklan prije klanjanja bajram-namaza, ni u kom slučaju ne može biti ispravan. Uostalom, to potvrđuju i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi:

''Ko kurban zakolje prije bajram-namaza, zaklao ga je radi sebe, a ko ga zakolje poslije namaza, prinio je pravu žrtvu i potrefio pravi muslimanski običaj.'' (Buharija)

Ukoliko neko ne stigne zaklati kurban prvi dan Bajrama, može ga zaklati drugi, pa i treći dan Bajrama, jer se od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, prenosi da je rekao:

''Svi dani donošenja tekbira (ejjamu-t-tešrik) su za klanje (kurbana)." (Hadis bilježi Ahmed u svom Musnedu, s tim što senedu hadisa ima nekih spornih elemenata.)
Šta je prilikom klanja kurbana mustehab (poželjno, lijepo)?

Prilikom klanja lijepo je (mustehab) kurban okrenuti prema Kibli i proučiti: Inni vedždžehtu vedžhije lillezi fetare-s-semawati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-mušrikin. (El-En'am,79) Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati illahi rabbi-l-alemin! La šerike lehu ve bizalike umirtu ve ene evvelu-l-muslimin! (El-En'am,162-163) / Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju. Klanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svijetova, koji nema saučesnika; to mi je naredjeno i ja sam prvi musliman.

Kada se kurban pođe preklati, treba proučiti:

- Bismillahi (spomenuti Allahovo ime je vadžib (obaveza), jer je Uzvišeni rekao: ''Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!"-El-En'am,121)

- Allahu ekber! Allahumme haza minke ve leke! / ''U ime Allaha! Allah je največi! Allahu ovo je od Tebe i Tebi!''
Povjeravanje klanja kurbana drugom

Najbolje je (mustehab) da svako svoj kurban lično prekolje. Međutim, svi se islamski pravnici slažu da se klanje kurbana može povjeriti i drugoj osobi i da je tako zaklan kurban u potpunosti ispravan.
Podjela kurbanskog mesa

Mustehab je kurbansko meso podjeliti na tri dijela:

- dio za potrebe ukučana,

- dio kao sadaku podijeliti siromašnim i

- dio pokloniti prijateljima (i komšijama)

U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: ''Jedite, pohranite i podjelite!'' (Muttefekun alejhi)

Dozvoljeno je sve kurbansko meso podjeliti kao sadaku, isto kao što je dozvoljeno svega ga zadržati za kućne potrebe i ništa od njega ne podjeliti.
Plaćanje usluge kasapinu

Kasapinu se za njegov trud ne može platiti kurbanskim mesom, jer se od Alije, radijAllahu anhu, prenosi da je rekao: ''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, me je zadužio da se pobrinem oko njegovih kurbana (deva), naredivši mi da podijelim njihovo meso i kože, a da od toga ne dajem ništa kasapinu, dodavši: ''Mi ćemo mu dati od nas!'' (Muttefekun alejhi)
Da li je ovca kao kurban dovoljna za sve ukućane?

Za sve ukućane, ma koliko brojni bili, dovoljno je u kurban zaklati samo jednu ovcu. Dokaz za to su Ebu Ejjubove, radijAllahu anhu, riječi: ''U doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane.'' (Tirmizi kaže da je sahih)
Šta onaj ko je naumio zaklati kurban treba izbjegavati?

Onome ko je naumio zaklati kurban strogo je pokuđeno šišati se i rezati nokte, od početka mjeseca zu-l-hidždžeta, pa sve dok ne zakolje kurban, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

''Kada ugledate mlađak od zu-l-hidždžeta, neka ukoliko neko od vas želi zaklati kurban – ne dira kosu ni nokte sve dok ne zakolje kurban.'' (Muttefekun alejhi)
Poslanikovo sallallahu alejhi we sellem klanje kurbana za sav svoj Ummet

I oni muslimani koji ne budu u mogućnosti zaklati kurban imat će nagradu kao da su ga zaklali, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, koljući jednog od dva ovna rekao:

''Allahu, ovo je od mene i od onih mojih sljedbenika koji ne zakolju kurban.'' (Ahmed,Ebu Davud i Tirmizi)

Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi

Iz knjige Minhadžu-l-muslim (Put pravog muslimana)
 
 
Views: 768 | Added by: Harun | Tags: Propis Kurban Bajram
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar