Main » 2010 » September » 23 » Zadnji ajeta sure Kehf
2:09 PM
Zadnji ajeta sure Kehf
Deset 
zadnjih ajeta sure Kehf
U ime Allaha Milostivog,Samilosnog

101.Onima cije su oci bile 
koprenom zastrte,da o dokazima Mojim razmisle,onima koji nisu htjeli 
ista da cuju.
102. Zar nevjernici 
misle da pored Mene mogu za bogove uzimati robove Moje? Mi smo, doista, 
za prebivalište nevjernicima pripremili džehennem. 
103 . Reci: "Hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako 
priznata biti, 
104. čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a
koji će misliti da je dobro ono što rade? 
105. To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i
koji budu poricali da će pred Njega izići; zbog toga će trud njihov 
uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati. 
106. Njima će kazna džehennem biti, zato što su nevjernici bili i
što su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali." 
107. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili - 
džennetske bašče će prebivalište biti, 
108. vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim 
drugim zamijene. 
109. Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi 
Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i 
kad bismo se pomogli još jednim sličnim." 
110. Reci: "Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš
Bog - jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, 
neka čini dobra djela i ne
ka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra 
Njemu ravnim nikoga
Views: 393 | Added by: webmaster
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar